Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2015

misialinezja
5692 1ded 500

Krótki how-to dla każdego młodego fotografa
Reposted fromcontroversial controversial viasentymenty sentymenty

December 03 2014

misialinezja
3648 0d6d 500
Reposted fromkjuik kjuik viainvincible invincible
misialinezja
Reposted fromunforgiving unforgiving viaawaken awaken

August 04 2014

3662 2332
Reposted fromSalixj Salixj

July 15 2014

misialinezja
1120 9ea8 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viasomciowo somciowo

July 07 2014

misialinezja
Reposted fromifyouleave ifyouleave
misialinezja
9906 e608
Reposted fromreylin reylin
misialinezja
misialinezja
Reposted fromadkagar adkagar
misialinezja
0257 6f5c
Reposted fromnewperception newperception

July 01 2014

misialinezja
9023 8e68
Reposted fromunforgiving unforgiving
misialinezja
9324 cdac
Reposted fromenjoyandthesilence enjoyandthesilence
misialinezja
Reposted fromchceuciec chceuciec

June 30 2014

misialinezja
Reposted fromzwariowalam zwariowalam viacytaty cytaty

April 07 2014

misialinezja
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viasomciowo somciowo

March 21 2014

misialinezja
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasomciowo somciowo

December 19 2013

misialinezja
1757 8b56 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viasomciowo somciowo

December 16 2013

9681 69a2
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viasomciowo somciowo
misialinezja
Nie wytrzymam. Jestem taką uczuciową sierotką, że potrzebuję kogoś obok, kto mnie pogłaska i minimum cztery razy w ciągu dnia powie, że jestem ważna. Każdy atom, z którego jestem zbudowana, zawiera pierwiastki skumulowanych kompleksów i dlatego muszę wiedzieć, że ktoś mnie lubi, lubi tego potworka we mnie i tego paskudnego zmieniacza nastrojów, który we mnie siedzi i sprytnie przełącza kanały.
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones viasomciowo somciowo

December 12 2013

misialinezja
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasomciowo somciowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl